Sprendimai

2024 m.

Data Sprendimas Priedas
2024-06-26 ŠR/TS-15

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/5S-63 „Dėl UAB „Plenonis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“  pripažinimo netekusiu galios

ŠR-TS-15
2024-06-26 ŠR/TS-14

Dėl projekto „Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste“ pripažinimo regioninės svarbos projektu

ŠR-TS-14
2024-06-26 ŠR/TS-13

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“  pakeitimo

ŠR-TS-13

ŠR-TS-13 priedas

2024-05-08 ŠR/TS-12

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2024–2026 metų korupcijos  prevencijos veiksmų plano patvirtinimo.

ŠR-TS-12

ŠR-TS-12 priedas

2024-05-08 ŠR/TS-11

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-22 „Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės personalinės sudėties patvirtinimo” pakeitimo.

ŠR-TS-11
2024-05-08 ŠR/TS-10

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“  pakeitimo.

ŠR-TS-10

ŠR-TS-10 priedas

2024-03-26 ŠR/TS-9

Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos už 2023 metus patvirtinimo

ŠR-TS-9

ŠR-TS-9 priedas

2024-03-26 ŠR/TS-8

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2019 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 51/5S-38 „Dėl viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ projekto „Dingusio Štetlo muziejus“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“ duomenų patikslinimo ir pakeitimo

ŠR-TS-8
2024-03-26 ŠR/TS-7

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio ataskaitų rinkinio įvertinimo ir teikimo visuotiniam dalyvių susirinkimui tvirtinti

ŠR-TS-7

ŠR-TS-7_1 priedas

ŠR-TS-7_2 priedas

2024-03-26 ŠR/TS-6

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-6

ŠR-TS-6 priedas

2024-03-26 ŠR/TS-5

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 rugpjūčio 11 d., sprendimo Nr. ŠR/TS-38 „Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Šiaulių regiono žemėlapiui“ pakeitimo

ŠR-TS-5

ŠR-TS-5 priedas

2024-02-05 ŠR/TS-4

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2024 m. Veiklos plano patvirtinimo.

ŠR-TS-4_

ŠR-TS-4 priedas

2024-02-05 ŠR/TS-3

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. Veiklos ataskaitos įvertinimo ir teikimo visuotiniam dalyvių susirinkimui tvirtinti.

ŠR-TS-3

ŠR-TS-3 priedas

2024-02-05 ŠR/TS-2

Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

ŠR-TS-2

ŠR-TS-2 priedas

2024-02-05 ŠR/TS-1

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-1_

ŠR-TS-1 priedas

2023 m.

Data Sprendimas Priedas
2023-12-22
ŠR/TS-73

Dėl leidimo Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui mokėtis vienkartinę pareiginės algos dydžio premiją, neviršijant lėšų, skirtų darbo užmokesčiui.

ŠR-TS-73_
2023-12-22
ŠR/TS-72

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos strateginės darbo grupės sudėties pakeitimo.

ŠR-TS-72_
2023-12-22
ŠR/TS-71

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-71

ŠR-TS-71 priedas

2023-12-22 ŠR/TS-70

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-70

ŠR-TS-70 priedas

2023-12-22 ŠR/TS-69

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“  pakeitimo.

ŠR-TS-69_

ŠR-TS-69 priedas

2023-12-21 ŠR/TS-68

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-68

ŠR-TS-68 priedas

2023-12-21 ŠR/TS-67

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-67_

ŠR-TS-67 priedas

2023-12-14 ŠR/TS-66

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-66

ŠR-TS-66 priedas

2023-12-05 ŠR/TS-65

Dėl informavimo dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų, skirtų Šiaulių regiono projektams įgyvendinti 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu, kurių Šiaulių regionas nebenaudos.

ŠR-TS-65

ŠR-TS-65 priedas

2023-12-05 ŠR/TS-64

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-64_

ŠR-TS-64 priedas

2023-11-28 ŠR/TS-63
Dėl Radviliškio miesto vietos veiklos grupės strategijos „Radviliškio miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. Vietos plėtros strategija“ projekto atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo.
ŠR-TS-63_

ŠR-TS-63 priedas

2023-11-28 ŠR/TS-62
Dėl Kuršėnų miesto vietos veiklos grupės strategijos „Kuršėnų miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. Vietos plėtros strategija“ projekto atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo.
ŠR-TS-62_

ŠR-TS-62 priedas

2023-11-28 ŠR/TS-61

Dėl Kelmės miesto vietos veiklos grupės strategijos „Kelmės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. Vietos plėtros strategija“ projekto atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo.

ŠR-TS-61_

ŠR-TS-61 priedas

2023-11-28 ŠR/TS-60

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-60

ŠR-TS-60 priedas

2023-11-15 ŠR/TS-59

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-59

ŠR-TS-59 priedas

2023-11-15 ŠR/TS-58

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-58

ŠR-TS-58 priedas

 

2023-11-15 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo. ŠR-TS-57

ŠR-TS-57 priedas

2023-11-15 ŠR/TS-56

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-56

ŠR-TS-56 priedas

2023-11-15 ŠR/TS-55

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

 

ŠR-TS-55

ŠR-TS-55 priedas

2023-11-15 ŠR/TS-54

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-54

ŠR-TS-54 priedas..

2023-10-31 ŠR/TS-53

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus paskyrimo

ŠR-TS-53
2023-10-27 ŠR/TS-52

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo  pakeitimo.

ŠR-TS-52

ŠR-TS-52 priedas

2023-10-27 ŠR/TS-51

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-51

ŠR-TS-51 priedas

2023-10-27 ŠR/TS-50

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-50

ŠR-TS-50 priedas

2023-10-17 ŠR/TS-49

Dėl Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui.

ŠR-TS-49

ŠR-TS-49 priedas

2023-10-17 ŠR/TS-48

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-48

ŠR-TS-48 priedas

2023-10-17 ŠR/TS-47

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-47

ŠR-TS-47 priedas

2023-09-14 ŠR/TS-46

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos  administracijos direktoriaus  pareigybės aprašymo patvirtinimo

ŠR-TS-46_

ŠR-TS-46 priedas

2023-09-14 ŠR/TS-45

Dėl konkurso į Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas skelbimo, atrankos komisijos sudarymo ir pretendentų atrankos būdo nustatymo

ŠR-TS-45
2023-09-14 ŠR/TS-44

Dėl Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo.

ŠR-TS-44
2023-09-08 ŠR/TS-43

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-43

ŠR-TS-43 priedas

2023-09-08 ŠR/TS-42

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo  pakeitimo

ŠR-TS-42

ŠR-TS-42 priedas

2023-09-08 ŠR/TS-41

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-41_

ŠR-TS-41 priedas

2023-09-08 ŠR/TS-40

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-40

ŠR-TS-40 priedas

2023-08-11 ŠR/TS-39

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus atleidimo

ŠR-TS-39
2023-08-11 ŠR/TS-38

Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Šiaulių regiono žemėlapiui

ŠR-TS-38

ŠR-TS-38 priedas

2023-08-11 ŠR/TS-37

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Šiaulių technologijų mokymo centro, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Kelmės profesinio rengimo centro ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro kolegialius valdymo organus

ŠR-TS-37
2023-08-11 ŠR/TS-36

Dėl Joniškio miesto vietos veiklos grupės strategijos „Joniškio miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategija“ projekto atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo

ŠR-TS-36_
2023-08-11 ŠR/TS-35

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“  pakeitimo

ŠR-TS-35

ŠR-TS-35 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-34

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-34

ŠR-TS-34 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-33

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-33

ŠR-TS-33 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-32

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-32

ŠR-TS-32 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-31

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-31

ŠR-TS-31 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-30

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-30

ŠR-TS-30 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-29

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-29

ŠR-TS-29 priedas

2023-08-01 ŠR/TS-28

Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-28

ŠR-TS-28 priedas

2023-08-02 ŠR/TS-27

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

ŠR-TS-27

ŠR-TS-27 priedas

2023-07-19 ŠR/TS-26

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos delegaciją paskyrimo patikslinimo

ŠR-TS-26
2023-07-19 ŠR/TS-25

Dėl Lietuvos delegacijos Europos regionų komitete sudėties keitimo

ŠR-TS-25
2023-07-19 ŠR/TS-24

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos nario – mero delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybą

ŠR-TS-24
2023-07-19 ŠR/TS-23

Dėl kandidatų delegavimo į Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos ir Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes

ŠR-TS-23
2023-07-19 ŠR/TS-22

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės personalinės sudėties patvirtinimo

ŠR-TS-22
2023-07-19 ŠR/TS-21

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininko pavaduotojo išrinkimo

ŠR-TS-21
2023-07-19 ŠR/TS-20

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininko išrinkimo

ŠR-TS-20
2023-04-07 ŠR/TS-19

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo  Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61 pakeitimo

ŠR-TS-19

ŠR-TS-19 priedas

2023-04-07 ŠR/TS-18

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-18

ŠR-TS-18 priedas

2023-03-30 ŠR/TS-17

Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m.“  projekto atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo

ŠR-TS-17

ŠR-TS-17 priedas

2023-03-30 ŠR/TS-16

Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo

ŠR-TS-16

ŠR-TS-16 priedas

2023-03-30 ŠR/TS-15

Dėl Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano patvirtinimo

ŠR-TS-15

ŠR-TS-15 priedas.

2023-03-30 ŠR/TS-14

Dėl 2022 m. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plano ataskaitos patvirtinimo

ŠR-TS-14

ŠR-TS-14 priedas

2023-03-30 ŠR/TS-13

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir teikimo visuotiniam dalyvių susirinkimui

ŠR-TS-13

ŠR-TS-13 priedas

2023-03-03 ŠR/TS-12

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo Nr. Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 pakeitimo

ŠR-TS-12

ŠR-TS-12 priedas

2023-03-06 ŠR/TS-11

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-11

ŠR-TS-11 priedas

2023-02-08
ŠR/TS-10

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407  „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-10
2023-02-08
ŠR/TS-9

Dėl pritarimo UAB „Eurointegracijos projektai“ 2022 rugpjūčio 10 d. paslaugų sutarties Nr.ŠR-VIP-27 įgyvendinimo termino pratęsimui

ŠR-TS-9
2023-02-08
ŠR/TS-8

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo

ŠR-TS-8

ŠR-TS-8 priedas

2023-02-08 ŠR/TS-7

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos įvertinimo ir teikimo visuotiniam dalyvių susirinkimui tvirtinti

ŠR-TS-7

ŠR-TS-7 priedas

2023-02-08 ŠR/TS-6

Dėl 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo

ŠR-TS-6

ŠR-TS-6 priedas

 

2023-01-31 ŠR/TS-5

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.08.4.2-ESFA-R-630“Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-5

ŠR-TS-5 priedas

2023-01-31 ŠR/TS-4

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės  Nr. 05.2.1-APVA-R-008 “Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-4

ŠR-TS-4 priedas

2023-01-31 ŠR/TS-3

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimO Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-3

ŠR-TS-3 priedas

2023-01-13 ŠR/TS-2

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-2_

ŠR-TS-2 priedas

2023-01-13  

ŠR/TS-1

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo.

ŠR-TS-1

ŠR-TS-1 priedas

2022 m.

Data Sprendimas Priedas
2022-12-27 ŠR/TS-68

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos  2021 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-13 „Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. Balandžio 29 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 „Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės partnerių grupės sudėties patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo.

 

ŠR-TS-68

2022-12-27 ŠR/TS-67

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-67

ŠR-TS-67 priedas

2022-12-27 ŠR/TS-66

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-66

ŠR-TS-66 priedas

2022-12-01 ŠR/TS-65

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-65

ŠR-TS-65 priedas

 

2022-11-09 ŠR/TS-64

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių technologijų mokymo centro kolegialų valdymo organą

ŠR-TS-64
2022-11-10 ŠR/TS-63

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos Strateginės darbo grupės sudėties pakeitimo

ŠR-TS-63
2022-11-09 ŠR/TS-62

Dėl leidimo Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui mokėtis vienkartinę pareiginės algos dydžio premiją, neviršijant lėšų, skirtų darbo užmokesčiui

ŠR-TS-62
2022-11-09 ŠR/TS-61

Dėl sutikimo leisti ŠPRT administracijos direktoriui  Valerijui Simulik dirbti kito juridinio asmens darbuotoju

ŠR-TS-61
2022-11-09 ŠR/TS-60

Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-60

ŠR-TS-60 priedas

2022-11-09 ŠR/TS-59

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-60 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo

ŠR-TS-59

ŠR-TS-59 priedas

2022-11-09 ŠR/TS-58

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-58

ŠR-TS-58 priedas

2022-11-09 ŠR/TS-57

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-57

ŠR-TS-57 priedas

2022-10-14 ŠR/TS-56

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-56

ŠR-TS-56 priedas

2022-10-14 ŠR/TS-55

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-55

ŠR-TS-55 priedas

2022-10-14 ŠR/TS-54

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-54

ŠR-TS-54 priedas

2022-09-28 ŠR/TS-53

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovų į 2021-2027 metų Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos delegaciją paskyrimo

ŠR-TS-53
2022-09-15 ŠR/TS-52

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-52

ŠR-TS-52 priedas

2022-08-25 ŠR/TS-51

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo  Nr. 51/5S-9 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-51

ŠR-TS-51 priedas

2022-08-25 ŠR/TS-50

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-50

ŠR-TS-50 priedas

2022-07-27 ŠR/TS-49

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-49

ŠR-TS-49 priedas

2022-07-27 ŠR/TS-48

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/5S-22 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-48

ŠR-TS-48 priedas

2022-06-22 ŠR/TS-47

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-47

ŠR-TS-47 priedas

2022-06-10 ŠR/TS-46

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-46

ŠR-TS-46 priedas

2022-06-10 ŠR/TS-45

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-45

ŠR-TS-45 priedas

2022-06-10 ŠR/TS-44

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-44

ŠR-TS-44 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-43

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-43

ŠR-TS-43 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-42

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-42

ŠR-TS-42 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-41

Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-41

ŠR-TS-41 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-40

Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-40

ŠR-TS-40 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-39

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-39

ŠR-TS-39 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-38

Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-38

ŠR-TS-38 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-37

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-37

ŠR-TS-37 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-36

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto  derinimo

ŠR-TS-36
2022-05-25 ŠR/TS-35

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209  „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-35

ŠR-TS-35 priedas

 

2022-05-25 ŠR/TS-34

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-34

ŠR-TS-34 priedas

2022-05-25 ŠR/TS-33

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto  derinimo

ŠR-TS-33
2022-05-16 ŠR/TS-32

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-32

ŠR-TS-32 priedas

2022-04-29 ŠR/TS-31

Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo

ŠR-TS-31

ŠR-TS-31 priedas

2022-04-04 ŠR/TS-30

„Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-30
2022-04-04 ŠR/TS-29

Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-29
2022-04-04 ŠR/TS-28

„Dėl  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymo „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-28
2022-04-04 ŠR/TS-27

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-27

ŠR-TS-27 priedas

2022-04-04 ŠR/TS-26

Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-61 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-26

ŠR-TS-26 priedas

2022-04-04 ŠR/TS-25

Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516-61 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo“

ŠR-TS-25

ŠR-TS-25 priedas

2022-04-04 ŠR/TS-24

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo“

ŠR-TS-24

ŠR-TS-24 priedas

2022-03-18 ŠR/TS-23

Dėl 2021 m. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plano ataskaitos patvirtinimo

ŠR-TS-23.

ŠR-TS-23 priedas

2022-03-18 ŠR/TS-22

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. metinio veiklos plano patvirtinimo

ŠR-TS-22.

ŠR-TS-22 priedas

2022-03-18 ŠR/TS-21

Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. Įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo

ŠR-TS-21
2022-03-18 ŠR/TS-20

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5s-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-20

ŠR-TS-20 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-19

Dėl Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-19

ŠR-TS-19 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-18

Dėl Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-18

ŠR-TS-18 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-17

Dėl Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS -17

ŠR-TS-17 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-16

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-16

ŠR-TS-16 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-15

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-15

ŠR-TS-15 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-14

Dėl  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-14

ŠR-TS-14 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-13

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-13

ŠR-TS-13 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-12

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-12

ŠR-TS-12 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-11

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-11

ŠR-TS-11 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-10

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-10

ŠR-TS-10 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-9

Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-9

ŠR-TS-9 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-8

Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-8

ŠR-TS-8 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-7

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-7

ŠR-TS-7 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-6

Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007-61 „Paviršutinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo pakeitimo

ŠR-TS-6

ŠR-TS-6 priedas

2022-02-15 ŠR/TS-5

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimO Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-5

ŠR-TS-5 priedas

2022-01-28 ŠR/TS-4

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2021 m. metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo

ŠR-TS-4

ŠR-TS-4 priedas

2022-01-28 ŠR/TS-3

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 51/5S-66 „Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-3

ŠR-TS-3 priedas

2022-01-28 ŠR/TS-2

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

ŠR-TS-2

ŠR-TS-2 priedas

2022-01-28 ŠR/TS-1

Dėl  funkcinės zonos „Viešojo transporto pertvarka Šiaulių regione“ kūrimo koordinatorės, Šiaulių m. Savivaldybės, įgaliojimo “

ŠR-TS-1