Administracija

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS ADMINISTRACIJA

Adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
El. p. info@siauliuregionas.lt

Direktorius  Viktoras Strups

viktoras.strups@siauliuregionas.lt
Tel. +370 665 83534

Vyriausioji specialistė Prof. dr. Diana Cibulskienė

diana.cibulskiene@siauliuregionas.lt

Tel. +370 65239930

Vyriausioji specialistė Dalia Dijokaitė

dalia.dijokaite@siauliuregionas.lt
Tel. +370 66446434

Vyriausiasis specialistas Prof. dr. Teodoras Tamošiūnas

teodoras.tamosiunas@siauliuregionas.lt
Tel. +370 665 89481

Vyr. buhalterė Brigita Milinavičienė

brigita.milinaviciene@siauliuregionas.lt
Tel. +370 665 83796

Vyresnioji specialistė Daiva Žukienė

daiva.zukiene@siauliuregionas.lt
Tel. +370 686 62413