Korupcijos prevencija

Šiaulių regiono plėtros tarybos  antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena. Šios antikorupcinės politikos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Taryboje ir jos administracijoje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, sukčiavimo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Taryboje, atlikimo. 

Už korupcijos prevenciją Taryboje ir Tarybos korupcijos prevencijos 2021-2023 m. priemonių plano įgyvendinimą atsakingas asmuo – Tarybos administracijos direktorius Valerijus Simulik (El. paštas valerijus.simulik@siauliuregionas.lt, Tel. Nr. +370 66555022).

 

Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos Korupcijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos aprašas