Komisijos ir darbo grupės

Šiaulių regiono Plėtros plano funkcinės zonos strategijos rengimo darbo grupė

Šiaulių regiono plėtros plano funkcinės zonos strategijos rengimo darbo grupė sudaryta Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.ŠR-V-3

Verslo srities darbo grupės pogrupis

Laura Mockūnienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Bučinskienė

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Vilija Aleksienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Egidija Daunorienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Ildefonsas Petkevičius

Kelmės rajono savivaldybės meras

Vilija Virbickė

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Laima Tyliutė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Agnė Grabauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Aistė Petkuvienė

Šiaulių m. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja

Ieva Džiaugienė

Šiaulių m. savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja

Lina Mikolaitytė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintaras Šurna

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Saulius Margis

Pakruojo rajono savivaldybės meras

Sonata Falkauskaitė-Baltakienė

Pakruojo verslo informacijos centro direktorė

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintautė Urbaitienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų Investicijų ir projektų valdymo skyriaus projektų koordinatorė

Tomas Vaitkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Asta Šulnienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Kristina Duseikaitė-Pekštienė

Šiaulių rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Vytis Lembutis

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

Ramūnas Vaitiekūnas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas

Turizmo srities darbo pogrupis

Laura Mockūnienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Bučinskienė

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Vilija Aleksienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Egidija Daunorienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Grabauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Justė Juškaitė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėja

Ramunė Piniauskaitė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Egidijus Ūksas

Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Laima Tyliutė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Daina Kinčinaitienė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja

Ieva Džiaugienė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja

Rūta Stankuvienė

Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė

Lina Mikolaitytė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintaras Šurna

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Renata Budrienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja

Sonata Falkauskaitė-Baltakienė

Pakruojo verslo informacijos centro direktorė

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ingrida Jakaitienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja

Tomas Vaitkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Asta Šulnienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Kristina Duseikaitė-Pekštienė

Šiaulių rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Jurgita Jurgaitienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Ramūnas Vaitiekūnas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas

Tvarios regiono plėtros srities darbo grupės pogrupis

Daiva Zikienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja

Vilija Aleksienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Egidija Daunorienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Grabauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Justė Kriuklienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Stasys Jokubauskas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Vaida Ulvydienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja

Laima Tyliutė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Vaidas Seirackas

UAB ,,Busturas“ generalinis direktorius

Ieva Džiaugienė

Šiaulių m. savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja

Lina Mikolaitytė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintaras Šurna

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Gintaras Makauskas

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Vilma Tominienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Stonienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Svajūnas Vilkas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Darius Janušauskas

UAB “Naujosios Akmenės autobusų parkas” direktorius

Tomas Vaitkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Asta Šulnienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Česlovas Greičius

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Vidmantas Šulčius

UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ direktorius

Ramūnas Vaitiekūnas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas

Viešųjų paslaugų srities darbo grupės pogrupis

Laima Klemienė

Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė

Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Aleksienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Egidija Daunorienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Grabauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Miškinienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Laivienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Reda Každailienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Laima Tyliutė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Ramutė Pilypienė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Ieva Džiaugienė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja

Lina Mikolaitytė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintaras Šurna

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Daiva Rutkevičienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Rima Juozapavičienė

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė

Agnius Karmonas

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rūta Žiedienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Darius Rekis

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Dalia Sketrė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja

Inga Borusienė

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Tomas Vaitkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Asta Šulnienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Šiuparienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Judita Šertvytienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Ramūnas Vaitiekūnas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas

Šiaulių regiono 2021-2027 m. Plėtros plano rengimo darbo grupė

Šiaulių regiono 2021-2027 m. plėtros plano rengimo darbo grupė sudaryta Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.ŠR/TS-7

Papildyta Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijos 2021 m. liepos 2 d. sprendimu Nr.ŠR/TS-18

Česlovas Greičius                            

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Vaidas Seirackas                             

UAB „Busturas

Vilija Aleksienė                               

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Vidmantas Šulčius                           

UAB „Kuršėnų autobusų parkas“

Aurelija Kuezada                            

SĮ Šiaulių oro uostas

Ilona Gelažnikienė                          

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Aivaras Rudnickas                          

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Birutė Navickienė                            

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Laima Tyliutė                                  

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Agnė Grabauskienė                        

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Eglė Bružienė                                  

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Jolita Vengrė                                   

VšĮ Šiaulių darbo ir nkos mokymo centras

Sonata Falkauskaitė-Baltakienė                                         

Pakruojo verslo informacijos centro direktorė

Egidija Žiedaitė                               

VšĮ “Versli Lietuva”

Raimondas Šukys                            

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Janina Šeputienė                             

Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademija

Kristina Gideikienė                         

Šiaulių Valstybinė kolegija

 Darius Paluckas                             

Radviliškio rajono savivaldybės  švietimo ir sporto paslaugų centras

Ramutė Bužinskienė                                          

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Vaclovas Motiejūnas                                          

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Egidija Daunorienė                         

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Ieva Džiaugienė                               

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Ernesta Ručinskienė                       

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Inga Grigaliūnienė                          

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Lina Mikolaitytė                              

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Inga Vismantienė                             

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Ineta Navickaitė                              

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Aistė Žalevičienė                              

Šiaulių pramonininkų asociacija

Artūras Klangauskas                                         

Šiaulių laisvoji ekonominė zona

Alfredas Jonuška                            

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Alius Valinčius                                 

Akmenės rajono verslininkų asociacija

Alina Almanienė                              

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Birutė Kurbanovaitė                                         

VšĮ „Investuok Lietuvoje”

Gintaras Makauskas                                         

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Audronė Birutienė                          

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Vytautas Sirusas                              

Kelmės rajono verslininkų asociacija

Rūta Stankuvienė                            

Šiaulių turizmo informacijos centras

Vilija Virbickė                                 

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Kristina Duseikaitė                         

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Jurgita Bučinskienė                        

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Virginija Šiukščienė                        

Šiaulių apskrities regioninės kultūros taryba

Brigita Nemčauskaitė                                        

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Mindaugas Čerkauskas                                     

Profesinio mokymo įstaigų asociacija

Irena Kaffemanienė                        

Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademija

Lina Tamutienė                               

Šiaulių Valstybinė kolegija

 Saulius Dargužas                            

Šiaulių profesinio rengimo centras

Vilma Tubutienė                             

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

Rasa Kelpšienė                                

Joniškio rajono švietimo centras

Birutė Baltutienė                             

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Vida Barauskienė                            

Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras

Rita Vaigauskienė                           

Radviliškio rajono savivaldybės  švietimo ir sporto paslaugų centras

Irma Stankuvienė                            

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Edita Grigaliauskienė                                        

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Asta Žilinskienė                               

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Rasa Piežienė                                   

Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ramutė Pilypienė                            

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Aurelija Laurinaitienė                                       

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Dovilė Pašakinskienė                                         

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų namai

Rita-Pranė Vilimaitė                       

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Vida Šalnienė                                   

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Živilė Kulėšė                                    

Lietuvos negalios organizacijų forumas

Asta Jaseliūnienė                             

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Laima Klemienė                              

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Daiva Rutkevičienė                         

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Danguolė Kraskauskienė                                  

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Marytė Lencienė                             

Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Vincas Urbonavičius                       

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Ingą Borusienė                                

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Saulius Vaivada                               

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Ieva Vileikytė                                   

Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Gintaras Kramilius                         

VŠĮ Šiaulių Respublikinė ligoninė

Edita Čičelienė                                 

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Danutė Laivienė                              

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Giedrė Budinienė                            

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Lina Balčiūnienė                              

Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras

Tomas Martinaitis                           

Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Romanas Čokovas                           

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija

Vaida Šeižė                                       

Joniškio vietos veiklos grupė

Reimundas Varapickas                                     

Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija

Inga Karbauskienė                          

Lietuvos vietos bendruomenių sąjunga

Vaida Ignotienė                               

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Remigijus Mikočionis                                        

Asociacija Ginkūnų bendruomenė

Nelė Želvienė                                    

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė

 

Šiaulių regiono plėtros tarybos Strateginė darbo grupė

Šiaulių regiono  plėtros plano Strateginė  darbo grupė sudaryta Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijos 2021 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.ŠR/TS-27

 

Viktoras Strups 

Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos ekspertas (darbo grupės pirmininkas);

Ieva Džiaugienė 

Šiaulių m. savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja;

Ineta Navickaitė 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja;

Lina Mikolaitytė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Agnė Grabauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Laima Tyliūtė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Daiva Tušienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų  valdymo skyriaus vedėja;

 Vilija Aleksienė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja;