Teisės aktai

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E8386C5AA76/asr

2022–2030 m. regionų plėtros programa

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad

 

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0/asr

 

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programa

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

https://esinvesticijos.lt/2021-2026-m-planas-naujos-kartos-lietuva/apie-plana-naujos-kartos-lietuva

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

 

Strateginio valdymo metodika

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c9c93b0a8e511ebbcbbc2971cdac3cb/asr