Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas

Regiono plėtros planas

Nuo 2021 m. kovo 1 d. regiono plėtos plano pakeitimai ir jų aktualios redakcijos skelbiamos Teisės aktų registre (e-tar.lt)Aktualus plano dalies “Priemonių planas” pakeitimo projektas
(teikiamas svarstyti Šiaulių regiono plėtros tarybai)
Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas patvirtintas 2013 m. gruodžio 3 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“.

Plano dalis „Strategija“ pakartotinai suderinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-52 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano dalies „Strategija“.

Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas

Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimai nuo 2022 m.
Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimai nuo 2017-05-12:
Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimai iki 2017-05-12
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planas