Regiono plėtros planas 2022-2030 m.

2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas

 

2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas  (Patvirtintas 2023 m. vasario 8 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu ŠR/TS-6)

Pažangos priemonės

LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas